רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורום צעירי מדעי הטבע

פורום צעירי מדעי הטבע
בשנת 2016, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה להקים פורום צעירים במדעי הטבע, והפורום החל לפעול בשנת 2017 (תשע"ז). תכלית הפורום היא לרכז קבוצה של חוקרים צעירים מצטיינים מהמוסדות האקדמיים בישראל, העוסקים בתחום משותף של מדעי הטבע, כדי שיקיימו דיונים מדעיים בנושאים העומדים בחזית המחקר המדעי בתחום הנבחר. דיוני הפורום מתקיימים בשיח פנימי במסגרת הפורום או בכינוסים מדעיים וסדנאות שהוא מארגן. הפורום יוכל לרכז המלצות מדעיות לפיתוח התחום בארץ, ואלה יוצגו לפני האקדמיה.
 
הפורום לשנת תשע"ח כולל 14 חוקרים (בדרגות מרצה, מרצה בכיר ופרופסור-חבר) ועוסק בנושא "ביוטכנולוגיה". בראשו עומד פרופ' יוסף קוסט, חבר האקדמיה, חוקר בולט בתחום זה.
 
ואלה חברי פורום הצעירים של החטיבה למדעי הטבע בתשע"ח:
1. ד"ר אורן רם, המחלקה לכימיה ביולוגית, האוניברסיטה העברית בירושלים
2. ד"ר יוסי בוגנים, המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן, האוניברסיטה העברית בירושלים
3. פרופ' טל דביר, המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
4. ד"ר ערן שטארק, המחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
5. פרופ' משנה ראמז דאניאל, הפקולטה להנדסה ביורפואית, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
6. פרופ' חבר אילת פישמן, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
7. פרופ' משנה אבי שרודר, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל
8. ד"ר גור יערי, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן
9. ד"ר איל הנדל, המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית, אוניברסיטת בר-אילן
10. ד"ר עומרי קורן, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר-אילן
11. ד"ר ולרי קריז'נובסקי, המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא, מכון ויצמן למדע
12. ד"ר אייל ארבלי, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
13. פרופ' חבר יצחק מזרחי, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
14. ד"ר מרים עמירם, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 
 
הפורום לשנת תשע"ז כולל 18 חוקרים (בדרגות מרצה, מרצה בכיר ופרופסור-חבר) ועוסק בנושא "תורשה אפיגנטית". בראשו עומד פרופ' חיים סידר, חבר האקדמיה, חוקר בולט בתחום זה.
 
ואלה חברי פורום הצעירים של החטיבה למדעי הטבע בתשע"ז: 
1. ד"ר שלו איצקוביץ, המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא, מכון ויצמן למדע
2. ד"ר אסף ורדי, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע
3. ד"ר יפעת מרבל, המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע
4. פרופ' אורה שולר-פורמן, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
5. ד"ר יהוא מורן, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
6. ד"ר רבקה אלבאום, המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים
7. פרופ' דבי לינדל, הפקולטה לביולוגיה, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל
8. פרופ' יובל שקד, הפקולטה לרפואה, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל
9. פרופ' נביה איוב, הפקולטה לביולוגיה, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל
10. פרופ' אסתר סגל, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל
11. ד"ר טל דביר, המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית, אוניברסיטת תל אביב
12. ד"ר לילך הדני, המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים, אוניברסיטת תל אביב
13. ד"ר נטע ארז, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב
14. פרופ' ארז לבנון, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן
15. פרופ' ירון שב-טל, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן
16. ד"ר נטע סל-מן, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
17. ד"ר ענת בן צבי, המכון הלאומי לביוטכנולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
18. ד"ר שלמה וגנר, חוג סגול לנוירוביולוגיה, אוניברסיטת חיפה