רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פרופסור נילי כהן - הנשיאה

פרופסור נילי כהן - הנשיאה
החטיבה באקדמיה : מדעי הרוח
שנת בחירה : תשס"ד 2004 
אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי : משפטים