רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פרופסור דוד הראל - סגן הנשיאה

פרופסור דוד הראל - סגן הנשיאה
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
שנת בחירה : תשע"א 2010 
מכון ויצמן למדע
התחום המדעי : מדעי המחשב