רשימת קיצורי מקלדת
צור קשר | English
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יחזקאל שטיין

האוניברסיטה העברית בירושלים
רפואה

פרופ' שמואל שטריקמן

מכון ויצמן למדע
פיזיקה שימושית

פרופ' מנחם שטרן

האוניברסיטה העברית בירושלים
תולדות עם ישראל

פרופ' חיים שירמן

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות עברית

פרופ' גרשם שלום

האוניברסיטה העברית בירושלים
קבלה

פרופ' חנא שמרוק

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות יידיש

פרופ' גרשון שקד

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות עברית

פרופ' נתן שרון

מכון ויצמן למדע
ביולוגיה מולקולרית