אוספי הטבע הלאומיים למחקר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוספי הטבע הלאומיים למחקר

אוספי הטבע הלאומיים למחקר
 
זה למעלה משלושה עשורים שהאקדמיה פועלת לשימור אוספי הטבע הלאומיים המתעדים את החי והצומח בארץ ישראל, אשר מרוכזים בעיקר באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל-אביב. מאמצי האקדמיה בתחום זה באו לידי ביטוי בפרסום מספר דוחות אשר קבעו שהאוספים הם מפעל לאומי והתריעו על הסכנה לשלומם הן עקב תנאי שימור לא נאותים והן מפאת דלדול הסגל. 
 
ביולי 2005, לבקשת יו"ר ות"ת, מינה נשיא האקדמיה ועדת היגוי בראשותה של פרופ´ יהודית בירק ז"ל לשימורם ולפיתוחם של אוספי הטבע באוניברסיטאות למחקר, שתפקידה היה לבחון את הפעילות בתחום ולמסור את ממצאיה והמלצותיה לאקדמיה ולות"ת. יו"ר הוועדה כיום הוא פרופ' יוסי לויה. מאמצי האקדמיה להשגת תמיכה ארוכת טווח לאוספים נשאה פרי, ובשנת תשע"ג אימצה ות"ת מודל תמיכה רב-שנתי לאוספים כדי להעצים את הפעילות המחקרית באוספים ולהביאם אל רמות בין-לאומיות גבוהות. בשנת 2015 הגישה הוועדה את הדוח השנתי העשירי שלה.
 
פעילות הוועדה נושאת פרי, והיא תורמת רבות להמשך קיומם, תחזוקתם ותפעולם של האוספים וכן להגדלת מספר אנשי הסגל לניהול ולקידום המחקר באוספים באוניברסיטאות המחקר. תכנית שלב ב' שהגישה הוועדה לתמיכת הות"ת כדי לקדם את הפעילות המדעית וההוראתית לרמה בין לאומית גבוהה, היוותה בסיס לבניית מודל התמיכה של ות"ת באוספים לטווח ארוך.
 
 מגוון חרקים מאוספי ״מוזיאון הטבע ע״ש שטיינהרדט״ באוניברסיטת תל־אביב (צילום: ינון פוקס)
 
דוחות ופרסומים 
מגוון המינים והאוספים הביולוגיים" - כתבה מאת רות ארנון ותמר דיין שהופיעה בגיליון מס' 17 של "איגרת"