ביואתיקה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ביואתיקה

ביואתיקה
 
 
נוכח חשיבותו של נושא הביואתיקה החליטה האקדמיה בשנת תשע"ו (2016) להקים מחדש את ועדת ביואתיקה שפעלה בעבר. לתפקיד יו"ר הוועדה החדשה מונה ד"ר עתניאל דרור. את שמות חברי הוועדה ניתן לראות בעמוד "חברי הוועדות".
 
ועדת ביואתיקה תעסוק בעיקר במעקב אחר פעילות המחקר בנושא בעולם ובדיווח עליה לאקדמיה, בליבון סוגיות רלוונטיות לציבור בישראל ובשיתוף פעולה עם אקדמיות זרות בדמות סדנאות וכינוסים בנושא זה. הוועדה תפרסם מדי פעם דוחות קצרים על ענייני השעה וכן מידעון שיצא מספר פעמים בשנה. בימים אלה הוועדה שוקדת על הקמת אתר אינטרנט מיוחד לנושא הביואתיקה, ובו יפורסמו עדכונים בתחום.
 
רקע
 
ועדת ביואתיקה החלה לפעול בשנת תשנ"ו (1996) ועיקר פעילותה היה פרסומם של דוחות בנושאים מרכזיים בתחום.
 
בשנת 2001 פרסמה הוועדה את הדוח הראשון, "השימוש בתאי גזע עובריים במחקר רפואי". הוועדה המליצה בדוח על שימוש בתאי גזע עובריים של אדם במחקר הרפואי על פי הכללים האתיים שהגדירה, מתוך שמירה על כללי המוסר וכבוד האדם הנהוגים בישראל ועל הסייגים המוסריים שהונחו ב"ההצהרה האוניברסלית על גנום האדם וזכויות האדם" של האו"ם משנת 1999.
 
 
בשנת 2003 פרסמה הוועדה דוח שני בנושא אוספים גדולים של דגימות DNA ומאגרי נתונים של מידע גנטי. הוועדה המליצה על הקמתם של מאגרי DNA ונתונים של מידע גנטי במגזר הציבורי והפרטי בישראל, שיהיו בפיקוח רשות סטטוטורית לאוספים של דגימות ומידע גנטי של אוכלוסיית ישראל. אוסף הדגימות למאגרי ה-DNA יוכן על פי הנהלים וכללי האתיקה המקובלים בארץ ובעולם, והגישה אליהם תהיה לכול.
 
 
בשנת 2008 פרסמה הוועדה בשיתוף עם המועצה הלאומית לביואתיקה את הדוח "סוגיות ביואתיות בנושא אבחון גנטי טרום השרשתי (PGDי)" (Pre-implantation Genetic Diagnosis=) בעריכת חבר האקדמיה פרופ' מישל רבל. בין השאר נידונה בדוח סוגיית בחירתו של מין היילוד.
 
תקציר הדוח השלישי וקובץ הדוח המלא
 
אתר הביואתיקה הקודם
 
לצורך פעילותה ולהפצת נושא הביואתיקה בקרב הקהל הרחב נעזרה הוועדה המייעצת לביואתיקה, שפעלה בשנים תשנ"ו-תשס"ט (1996י-2009), באתר שהוקם לשם כך: http://bioethics.academy.ac.il. האתר התעדכן תדיר ומצויים בו בין השאר המדורים האלה: פורום אינטראקטיבי, חידושים מהארץ ומהעולם בנושאי ביואתיקה, מסמכים בין-לאומיים בביואתיקה, מאמרים שפרסמו חברי הוועדה בנושא ומילון מונחים.