פאונה ופלורה של ארץ ישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פאונה ופלורה של ארץ ישראל

פאונה ופלורה של ארץ ישראל
 
מתוקף חוק האקדמיה אמורה האקדמיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע". אחד התחומים שבו היא פועלת לפרסום כתבים כאלה הוא תחום הפאונה והפלורה של ארץ ישראל, באמצעות ועדה מייעצת, אם ביזמתם של מדענים בתחום ואם ביזמתה של הוועדה. הכתבים המוגשים לוועדה נבחנים על ידי מומחים בתחום על פי אמות מידה שקבעה הוועדה, ולאחר אישורם המדעי מועברים לוועדת הפרסומים של האקדמיה לאישור פרסומם.
 
הוועדה המייעצת לפאונה ולפלורה של ארץ ישראל עבדה על הפרויקטים האלה:
1.מהדורה מחודשת של שני הכרכים הראשונים של הספר "פלורה פלסטינה"
   קובץ ראשון (הכולל שרכים, חשופי זרע, ציפורניים)
   קובץ שני, שכולל את משפחת הסלקיים, הירבוזיים והנוריתיים
2. ספר זריזבוביים (Tachinidae) של ארץ ישראל
3. ספר זבובחופיים (Ephydridae)
4. פריזבוביים (Tephritidae) ומשפחת-העל Tephritoidae
5. הפלורה המתורבתת של ארץ ישראל