רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פאונה ופלורה של ארץ ישראל

פאונה ופלורה של ארץ ישראל
 
מתוקף חוק האקדמיה אמורה האקדמיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע". אחד התחומים שבו היא פועלת לפרסום כתבים כאלה הוא תחום הפאונה והפלורה של ארץ ישראל, באמצעות ועדה מייעצת, אם ביזמתם של מדענים בתחום ואם ביזמתה של הוועדה. הכתבים המוגשים לוועדה נבחנים על ידי מומחים בתחום על פי אמות מידה שקבעה הוועדה, ולאחר אישורם המדעי מועברים לוועדת הפרסומים של האקדמיה לאישור פרסומם.
 
הוועדה המייעצת לפאונה ולפלורה של ארץ ישראל שוקדת על הפרויקטים האלה: 

1. מהדורה מחודשת של שני הכרכים הראשונים של הספר "פלורה פלסטינה"
קובץ ראשון (הכולל שרכים, חשופי זרע, ציפורניים) הוגש לוועדת הפרסומים
קובץ שני, שיכלול את משפחת הסלקיים, הירבוזיים והנוריתיים נמצא בשלבי הכנה מתקדמים
2. העלאת קובצי הספר המעודכנים של פלורה פלסטינהׁ (כולל איורים) לאתר TROPICOS
3. ספר זריזבוביים (Tachinidae) של ארץ ישראל
4. ספר זבובחופיים (Ephydridae)
5. פריזבוביים (Tephritidae) ומשפחת-העל Tephritoidae
6. הפלורה המתורבתת של ארץ ישראל