מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל

מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל

מפעל האונומסטיקון (The Onomasticon of Iudaea•Palaestina and Arabia in the Greek and Latin Sources) מרכז את כל המובאות המזכירות שמות של יישובים, עצמים גאוגרפיים, יחידות מנהליות ואף קבוצות אתניות בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה (מחוזות שהשתייכו בעבר ליהודה או לפרובינקיות של פלסטינה וערביה) מאמצע המאה הרביעית לפסה"נ (ערב כיבוש הארץ בידי אלכסנדר הגדול) ועד הכיבוש המוסלמי באמצע המאה השביעית לסה"נ. 

הערכים מוגשים לקורא על פי סדר האל"ף-בי"ת של השמות, ובהם ציטוטים בלשון המקור ובתרגום לאנגלית, הערות טקסטואליות חיוניות, דיון גאוגרפי-היסטורי, ובמקרים רבים גם דיון ארכאולוגי, וביבליוגרפיה. צוות המחקר אסף את החומר הנוגע לעניין מכל המקורות ביוונית ובלטינית, ובכללם רשימות מנהליות, כתובות, מטבעות וכדומה, וכן ממקורות בלשונות המזרח, בעיקר סורית, אם אלה תורגמו מן היוונית.

הכרך הראשון, ובו מבוא, רשימת מקורות מוערת, טקסטים המכילים ריבוי שמות (ולכן אי אפשר לשייך אותם לערך אחד) ומפתחות, והכרך השני, הכולל ערכים באות A (בשני חלקים), יצאו לאור. 

הכרך השלישי, ובו ערכים באות B, הושלם ונמסר לאקדמיה, עבר בדיקה של קורא-מעריך חיצוני וכעת נמצא בעריכה. כל הטקסטים ביוונית הם ב-Unicode. הכרך יכלול גם תוספות לרשימת המקורות. מדובר בעיקר במהדורות ביקורתיות שטרם ראו אור בעת הכנת הכרכים הראשון והשני, והיום הן מחליפות את המהדורות הישנות. מלבד זאת, רשימת התוספות מכילה פרסומים חדשים (כתובות, פפירוסים) או מקורות שנעלמו מאיתנו בשלבי העבודה הקודמים.

מן האות C ואילך החומר יתפרסם בפורמט אלקטרוני. לשם כך פיתחה חגית בגנו יישומון דיגיטלי (אפליקציה) שישמש פלטפורמה להזנת הטקסטים ביוונית ובלטינית המזכירים כל שם ושם עם כל המידע הנלווה. בזכות היישומון יונגשו הנתונים לכלל ציבור החוקרים. כבר הושלמה הזנת כל הטקסטים הלטיניים והיווניים (בחלקם הגדול עם התרגומים לאנגלית) באותיות D ו-E וכחצי מן הטקסטים באות C. לשלוש האותיות הללו הוכנו תוספות של ביבליוגרפיה מוערת, והכוונה היא לאחד תוספות אלו עם התוספות של האות B ולהעלות את הכול ליישומון, שהביבליוגרפיה המקורית כבר הועלתה אליו. 

רשימת כל השמות המתחילים באותיות Z–C כבר הוזנה ביישומון. 

לאחר פרסום הכרך השלישי (של האות B) המערכת מתכוונת לפרסם קובץ PDF שייוחד למקומות מקודשים. הכוונה למרכזים דתיים ופולחניים: מקדשים, בתי כנסת, כנסיות, מנזרים, מוסדות צדקה המוחזקים בידי הכנסייה וקברי קדושים, אם הם מזוהים בשמם במפורש. עד כה הוכן הבסיס לקובץ זה, ובו מראי המקום בסדר כרונולוגי, טקסטים, ביבליוגרפיה והצעות זיהוי.