רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר

חקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר
 
המפעל נוסד על ידי האקדמיה בשנת תשכ"ז (1967). מטרת המפעל היא לפענח, לזהות ולקטלג את קטעי השירה והפיוט שנשתמרו באוספי הגניזה הקהירית. היוזמה נתאפשרה עם ריכוז תצלומי המיקרופילם של רוב אוספי הגניזה בעולם במכון לתצלומי כתבי היד העבריים שבספרייה הלאומית. היום אפשר להיעזר גם בסריקות המשובחות של קטעי הגניזה שבאתרים שונים במרשתת, ובעיקר באתר "גנזים" של מפעלי פרידברג לחקר הגניזה. ואכן, הקטעים הסרוקים מקילים לעיתים קרובות את פיענוח החומר, וכפי שיוסבר בהמשך – מאפשרים לזהות הרבה פיוטים שלא זוהו עד כה.
 
אחרי כמעט חמישים שנות עבודה הושלם קטלוג השירים ברוב האוספים הגדולים של הגניזה. במאגר המידע של המפעל רשומים כ-89,000 כותרים של פיוטים מן הגניזה וכמעט 72,000 התחלות של פיוטים נדפסים. רוב האוספים הגדולים של קטעי הגניזה כבר פוענחו. מן האוספים הגדולים נותרו קטעי הגניזה שבאוסף פירקוביץ' שבסנקט פטרבורג, אך קיימים עוד כמה אוספים קטנים שטרם קוטלגו, וכן דרושות השלמות לאוספים שכבר קוטלגו.
 
המפעל נושא את שמו של פרופ' עזרא פליישר ז"ל, שייסדו ועמד בראשו יותר משלושים ותשע שנים. פרופ' פליישר הלך לעולמו באב תשס"ו. העבודה במפעל חייו נמשכת ברצף בראשותה של פרופ' שולמית אליצור, בסיועה של ועדה מלווה ובה שני חברי האקדמיה. את עיקר עבודת הפיענוח, הקִטלוג והמחשוב מבצעת העובדת הקבועה במפעל, ד"ר שרה כהן.
 
בשנה האחרונה השלימה ד"ר כהן את פיענוח כל קטעי השירה והפיוט מאוסף ריילנדס שבמנצ'סטר, וכן פוענחו וזוהו קטעי פיוט מגניזת אפגניסטן והם הועלו לאתר הספרייה הלאומית. ברקע ההחלטה הסכם שהאקדמיה עומדת לחתום עם הספרייה הלאומית בעניין החזקת המפעל והעמדת החומר שבו לרשות קהל החוקרים. בעת ההגהה נבדקו שנית תצלומי קטעי הגניזה, והבדיקה הניבה זיהוי של עשרות פיוטים שלא פוענחו בעבר. הזיהוי התאפשר בזכות הסריקות המעולות הקיימות היום שלא עמדו לרשותו של פרופ' פליישר ז"ל, לצד המידע הרב שהצטבר במאגר ומאפשר זיהוי מורכב של חומרים לקויים. כמו כן נוספים על השירים נתונים רבים, ונערכים אלפי תיקונים במאגר. עד כה הוגהו ביסודיות שנים-עשר כרכים מאוסף הסדרה החדשה בקמברידג' (כרכים 131–142), שבכל אחד מהם כמה מאות קטעים.
 
מאגר המידע שבמפעל ממשיך לספק כל העת נתונים לחוקרי שירה ופיוט עבריים בארץ ובעולם, הפונים שוב ושוב בשאלות ומקבלים סיוע, תשובות ממוקדות ואף דוחות מפורטים המאפשרים להם להתקדם במחקריהם. גם עובדי המכון לתצלומי כתבי היד העבריים מקבלים במפעל סיוע בזיהוי פיוטים שבכתבי יד שונים, וסטודנטים נעזרים בקטלוגים שבמפעל לצורך כתיבת עבודות על פיוטים. החומר שבקטלוגים משמש זה שנים בסיס לרוב ספרי השירה והפיוט המתפרסמים בארץ ובעולם. יתרה מזאת, הזיהויים החדשים שעלו בעת הגהת החומר כבר סייעו לחוקרים בארץ ובעולם לשפר את מהדורות השירים שהם מכינים.
 
המפעל מתקדם אפוא לקראת השגת מטרתו. ההגהה וההשלמות הנחוצות במאגר יארכו עוד כמה שנים, ועם סיומן יועמד החומר המוגה כולו לרשות קהל החוקרים.