רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

נשיאי האקדמיה

2015 -            פרופסור נילי כהן 
 
2015-2010     פרופסור רות ארנון
 
2010-2004     פרופסור מנחם יערי

2004-1995     פרופסור יעקב זיו

1995-1986     פרופסור יהושע יורטנר

1986-1980     פרופסור אפרים א' אורבך

1980-1974     פרופסור אריה דבורצקי

1974-1968     פרופסור גרשם שלום

1968-1962     פרופסור אהרון קציר

1962-1960     פרופסור מרטין בובר