רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

סגני נשיא

2015-               פרופסור דוד הראל 
 
2015-2010       פרופסור ב"ז קדר 
 
2010-2004       פרופסור רות ארנון

2004-1995       פרופסור חיים תדמור

1995-1994       פרופסור מנחם יערי

1993-1986       פרופסור נתן רוטנשטרייך

1986-1980       פרופסור יהושע יורטנר

1980-1974       פרופסור אפרים א' אורבך

1974-1968     פרופסור אריה דבורצקי

1968-1962       פרופסור גרשם שלום

1962-1960       פרופסור אהרון קציר