רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

יושבי ראש החטיבה למדעי הרוח

2019-2013     פרופסור יוסף קפלן
 
2013-2007     פרופסור יוחנן פרידמן
 
2007-2001     פרופסור ב''ז קדר
 
2001-1995     פרופסור שאול שקד
 
1995-1989     פרופסור יהושע בלאו
 
1989-1986     פרופסור אהרן ברק
 
1986-1983     פרופסור נתן רוטנשטרייך
 
1983-1980     פרופסור דן פטינקין
 
1980-1974     פרופסור נתן רוטנשטרייך
 
1974-1969     פרופסור יהושע פראוור
 
1969-1963     פרופסור אפרים א' אורבך
 
1962-1960     פרופסור גרשם שלום