רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

יושבי ראש החטיבה למדעי הטבע

2019-2013    פרופסור איתמר וילנר
 
2013-2007    פרופסור רפאל משולם

2007-2004    פרופסור אלכסנדר לויצקי

2004-2001    פרופסור דן שכטמן

2001-1995    פרופסור רות ארנון

1995-1992    פרופסור יעקב זיו

1992-1989    פרופסור יצחק שטיינברג

1989-1986    פרופסור ישראל דוסטרובסקי

1986-1980    פרופסור שמשון אברהם עמיצור

1980-1974    פרופסור יגאל תלמי

1974-1968    פרופסור ארנסט דוד ברגמן

1968-1963    פרופסור אריה דבורצקי

1963-1960    פרופסור יואל רקח