רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

המנהלים הכלליים

2017-             גב' גליה פינצי
 
2016-1987     ד"ר מאיר צדוק
 
1986-1980     ד"ר שמעון אמיר
 
1980-1976     ד"ר יחזקאל כהן
 
1976-1975     ד"ר אלישבע ירון
 
1974-1972     שמואל בנדור
 
1971-1968     ד"ר חיים יחיל
 
1972-1971     משה אבידור
 
1968-1966
 
1966-1963     זאב שרף