רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מכרזים ומודעות דרושים

מס.
כותרת
מועד פרסום
מועד אחרון להגשה
הורדה
1.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מחפשת ראש/ת אגף קשרי ציבור
2.
ל”יזמה למחקר יישומי בחינוך” דרוש/ה מנהל/ת משרד
13/11/2017 16:00:00
3.
ל"יזמה למחקר יישומי בחינוך" דרוש/ה חוקר/ת ומנהל/ת ליחידה בנושא הנגשת ידע מחקרי כבסיס לעשייה ולמדיניות
13/11/2017 16:00:00
4.
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מחפשת ראש/ת אגף לקשרים בין-לאומיים
22/10/2017 12:00:00
05/11/2017 08:00:00