יום עיון בנושא: כיווני פיתוח של האסטרונומיה בישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון בנושא: כיווני פיתוח של האסטרונומיה בישראל

בחינת השטח בראי המדענים בתחום ומצד המוסדות האוניברסיטאים.ביום העיון יוצג דו´´ח הוועדה החיצונית מטעם האקדמיה שסיימה לאחרונה לבדוק את הנושא.
מועד האירוע: 25/06/2002
מקום האירוע: בית האקדמיה
הרשמה לאירוע: ט´ו בתמוז תשס´ב
בחינת השטח בראי המדענים בתחום ומצד המוסדות האוניברסיטאים.ביום העיון יוצג דו´´ח הוועדה החיצונית מטעם האקדמיה שסיימה לאחרונה לבדוק את הנושא.
בהשתתפות: כיווני פיתוח של האסטרונומיה בישראל