רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון :כתבי-זכויות לקהילות בממלכת פולין-ליטא

ערב עיון מטעם האקדמיה והמרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם
מועד האירוע: 25/06/2002
מקום האירוע: בית האקדמיה
הרשמה לאירוע: ט´ו בתמוז תשס´ב
ערב עיון לרגל השלמת מפעלו של פרופ´´ יעקב גולדברג בנושא כתבי זכויות לקהילות בממלכת פולין ליטא במאות הט´´ז-הי´´ח מטעם האקדמיה והמרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם באוניברסיטה העברית בירושלים.
בהשתתפות: כתבי זכויות לקהילות בממלכת פולין ליטא