רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

סדנה לעידוד לימודי מדעים וטכנולוגיה לנוער

הסדנה נועדה לעוסקים בתחום ומטרתה לבחון דרכים לעודד מצויינות במדע וטכנולוגיה בקרב הנוער בישראל
מועד האירוע: 30/10/2002
מקום האירוע: בית האקדמיה
הרשמה לאירוע: כ´´ד בחשון תשס´´ג
יו´´ר פרופ´´ דן שכטמן
יו´´ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה
בהשתתפות: סדנה לעידוד לימודי מדעים וטכנולוגיה לנוער