רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הקמת מתקן הסינכרוטרון המזרח תיכוני

הרצאה העוסקת בתכנית להקמת המתקן לקרינת סינכרוטרון
מרצה: פרופ´´ הרוויג שופר
מועד האירוע: 28/11/2002
מקום האירוע: ההרצאה תתקיים ביום חמישי (28 בנובמבר 2002),
בשעה 19:00, התכנסות בשעה 18:30.

בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין,
רחוב ז´בוטינסקי 43, ירושלים
הרשמה לאירוע: יום חמישי, כ´´ג בכסלו תשס´´ג
מרצה:
פרופ´´ הרוויג שופר (Prof. Herwig Schopper) - יו´´ר המועצה הזמנית של SESAME

בנושא:
The SESAME Middle East Light Source: Status and Prospectives
בהשתתפות: הקמת מתקן ה- SESAME לקרינת סינכרוטרון