רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאה בנושא: ´´דמותו של משה כמחוקק וכמתקן חברתי בספרות היוונית´´

מרצה פרופ´´ בצלאל בר-כוכבא
מאוניברסיטת תל-אביב
מועד האירוע: 07/01/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה,

קבלת פנים בשעה: 18:30
הרשמה לאירוע: יום שלישי, ד´ בשבט תשס´´ג
יו´´ר פרופ´´ בנימין איזק
בהשתתפות: דמותו של משה כמחוקק וכמתקן חברתי בספרות היוונית