ערב עיון בפרמקולוגיה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון בפרמקולוגיה

ערב עיון מוקדש לזכרו של פרופ´´ פליקס ברגמן
במלאות שנה למותו

בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים
המחלקה לפרמקולוגיה
מועד האירוע: 16/03/2003
מקום האירוע: בית האקדמיה

(התכנסות בשעה 19:00)
הרשמה לאירוע: יום ראשון, י´´ב באדר ב´ תשס´´ג
מרצים:


פרופ´´ אסתר שהמי

גישה חדשנית לטיפות בחבלות מוחפרופ´´ אבי דומב

האתגר התרופתי בריפוי גנטי
יו´´ר פרופ´´ רפאל משולם
בהשתתפות: