רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ההרכב האתני ביוון באלף השני לפנה´´ס

הרצאת אורח של פרופ´´ מרגלית פינקלברג
מאוניברסיטת תל-אביב
מועד האירוע: 13/05/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה

(התכנסות: 18:30)
הרשמה לאירוע: יום שלשי, י´א באייר תשס´´ג
יו´´ר: פרופ´´ דוד שולמן
בהשתתפות: