ע ל ש י ח ה ז כ ו י ו ת
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ע ל ש י ח ה ז כ ו י ו ת

הרצאת-אורח של פרופ´´ רות גביזון
מהאוניברסיטה העברית בירושלים
מועד האירוע: 25/03/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה

(התכנסות בשעה 18.30)
הרשמה לאירוע: יום שלישי, כ´´א באדר ב´ תשס´´ג
יו´´ר פרופ´´ יצחק אנגלרד
בהשתתפות: