מיחושיו של הח´ליפה - טקסטים,זיכרון והיסטוריה בעיצוב חברה אסלאמית
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

מיחושיו של הח´ליפה - טקסטים,זיכרון והיסטוריה בעיצוב חברה אסלאמית

הרצאת-אורח של פרופ´´ דוד וסרשטיין
מאוניברסיטת תל-אביב
מועד האירוע: 08/04/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה
(התכנסות בשעה 18.30)
הרשמה לאירוע: יום שלישי, ו´ בניסן תשס´´ג
יו´´ר: פרופ´´ יוחנן פרידמן
בהשתתפות: