רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון וקבלת פנים לכבוד פרופ´ ישראל ייבין

ערב העיון וקבלת הפנים לכבודו של פרופ´´ ישראל ייבין

במלאות לו שמונים שנה

מועד האירוע: 26/12/2002
מקום האירוע: בבית האקדמיה
קבלת פנים (ארוחת ערב) בשעה 20.00
הרשמה לאירוע: יום חמישי, כ´´א בטבת תשס´´ב
מרצים:

פרופ´´ יוסף יהלום
רשמי לשון חיה בשפת השיר בימי הביניים

ד´´ר יוסף עופר
מילים זעירות במקרא במשמעות מיוחדת

ד´´ר אורי מלמד
למסורות הגיית התיבה ´´שתיים´´ ואחיותיהיו´´ר
פרופ´´ גדעון גולדנברג
בהשתתפות: