רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרלוונטיות של הפילוסופיה בעולם הערבי כיום (באנגלית)

הרצאתו של פרופ´´ סרי נוסיבה
מאוניברסיטת אל-קודס
מועד האירוע: 19/02/2003
מקום האירוע: בבית אקדמיה
הרשמה לאירוע: יום רביעי, י´´ז באדר א´ תשס´´ג
ההרצאה השנתית השלוש-עשרה לזכרו של פרופ´´ שלמה פינס
בהשתתפות: