רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאה שנתית על שם אלברט איינשטיין

חתן פרס נובל בכימיה
פרופ´´ ז´´אן-מארי לן
מועד האירוע: 08/05/2003
מקום האירוע: באולם ההרצאות בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: יום חמישי, ו´ באייר תשס´ג
Prof. Jean-Marie Lehn
חתן פרס נובל בכימיה

מרצה בנושא:
Supramolecular Chemistry and Beyond:
Towards Self-Organization

דברי פתיחה:
פרופ´´ יעקב זיו, נשיא האקדמיה

הצגת המרצה: פרופ´´ דן שכטמן
יו´´ר החטיבה למדעי הטבע, האקדמיה

בתמונה: פרופ´´ לן (מימין) לוחץ את ידו של פרופ´´ אפרים קציר
בהשתתפות: