רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יחסים בין-לאומיים בתקופת ארכיון עמרנה המורחבת (1200-1460 לפנה´ס)

הרצאת אורח של פרופ´´ פנחס ארצי
מאוניברסיטת בר-אילן
מועד האירוע: 21/05/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה
התכנסות בשעה: 18:30
הרשמה לאירוע: יום רביעי, י´ט באייר תשס´ג
יו´´ר חיים תדמור
בהשתתפות: