רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

טקס הענקת מלגות רופא - חוקר
לשנת תשס´ג (2003)

מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
קרן בת-שבע דה רוטשילד ומשרד הבריאות
מועד האירוע: 25/06/2003
הרשמה לאירוע: יום רביעי, כ´ה בסיוון תשס´ג
בתכנית:

17:30 קבלת פנים
18:00 דברי פתיחה
ד´´ר מאיר צדוק (יו´´ר)
מנהל האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ד´´ר בועז לב
מנכ´´ל משרד הבריאות

18:10 המחקר הרפואי בישראל
פרופ´´ רמי רחמימוב
מדען ראשי, משרד הבריאות

מלגות רופא-חוקר
פרופ´´ דן שכטמן
יו´´ר החטיבה למדעי הטבע,
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

18:30 מקבלי המלגות
ד´´ר אלון הרשקו
בית החולים הדסה עין כרם

ד´´ר יוסף חביב
בית החולים הדסה עין כרם

ד´´ר ניקולא מבג´´יש
מרכז רפואי תל-אביב ע´´ש סוראסקי
בהשתתפות: