רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופ´ הלל פורסטנברג
עם צאתו לגמלאות

במסגרת הכינוס ´´הסתברות במתמטיקה´´
מועד האירוע: 19/06/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: יום חמישי, י´ט בסיוון תשס´ג
התכנית

18:15 ברכות - פרופ´´ יעקב זיו, פרופ´´ אלכס לובוצקי
(יו´´ר פרופ´´ שמואל אגמון)
הרצאת פרופ´´ הלל פורסטנברג
Probability in Mathematics: Between Randomness and Symmetry

19:30 קבלת פנים (ארוחת ערב)
בהשתתפות: