השוואת ציוויליזציות מודרניות:<BR>פלורליזם לעומת הומוגניות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

השוואת ציוויליזציות מודרניות:
פלורליזם לעומת הומוגניות

כינוס בין-לאומי במלואת 80 לשמואל נח אייזנשטדט
בבית האקדמיה: 2-4 בנובמבר 2003
מועד האירוע: 02/11/2003
מקום האירוע: בבית האקדמיה
2.11.03 - Session 1:
19.00-21.30 Comparing Civilizations: Pluralism versus Homogeneity
Chair: Hayim Tadmor (Israel Academy of Sciences
and Humanities)
1. Edward A. Tiryakian (Duke University, USA): Comparative Analysis of the Civilization of Modernity - 1203 and 2003
2. Björn Wittrock (SCASSS, Sweden): Cultural Crystallization and Civilisation Change - Axiality and Modernity in Global History
3. Donald N. Levine (University of Chicago, USA): “Society´´ beyond the Nation-State
4. Shmuel N. Eisenstadt (Israel Academy of Sciences and Humanities; Hebrew University of Jerusalem, Israel): The Antinomies of Civilizations and of Modernity

3.11.03 - Session 2:
10.00-12.30 Paradigms of Pluralism
Chair: Moshe Shokeid (Tel Aviv University, Israel)
1. Ralf Dahrendorf (House of Lords, UK): Doubts about Pluralism
2. Ruth Gavison (Hebrew University of Jerusalem, Israel): Constitutions and Pluralism
3. Han Entzinger (Erasmus University of Rotterdam, The Netherlands): Multiculturalism Revisited
4. Jürgen Kocka (Wissenschaftzentrum, Berlin, Germany): The Semantic Renaissance of Civil Society

Session 3:
14.00-16.30 Religion and Political Power
Chair: Ilana F. Silber (Bar-Ilan University, Israel)
1. Roland Goetschel (University of Paris, France): French and German Judaisms in the 19th Century
2. Michael Confino (Tel Aviv University, Israel): Religion and the Powers in the History of the Eastern Orthodox Church - A Comparative View
3. Eliezer Ben-Rafael (Tel Aviv University, Israel): Religion, Nationalism and State - The Israeli-Jewish Case
4. Stanley J. Tambiah (Harvard University, USA): Is the Hindu-Muslim Cleavage the Paradigmatic Case for South Asia?

Session 4:
17.00-19.30 Transformations of Religions and Morality
Chair: Shimon Shamir (Tel Aviv University Israel)
1. R.J. Zwi Werblowsky (Hebrew University of Jerusalem, Israel): Pluralities and Pluralisms
2. Danièle Hervieu-Léger (CEIFR, EHESS, France): Multiple Religious Modernities - Toward a New Approach to the Paradoxes of Contemporary Religiosity
3. Dominique Schnapper (Conseil Constitutionnel, France): Ethnic revival et religious revival dans les “démocraties providentiells´´
4. Bernhard Giesen (University of Konstanz, Germany): Triumph and Trauma --Perspectives on Collective Identity

4.11.03 - Session 5:
10.00-12.30 Multiple Modernities
Chair: Ephraim Yuchtman-Yaar (Tel Aviv University, Israel)
1. T.K. Oommen (Jawaharlal Nehru University, India): Challenges of Modernities in an Age of Globalization
2. Sammy Smooha (University of Haifa, Israel): Modern and Developed but not Western - The Israeli Case
3. David Shulman (Israel Academy of Sciences and Humanities; Hebrew University of Jerusalem, Israel): Who Invented Modernity (in South India) and is it Modern?
4. Huang Ping (CASS, China): Modern China as a Project - Modernity with Chinese Characteristics?

Session 6:
14.00-16.30 Transformations of Collective Identities
Chair: Moshe Lissak (Hebrew University of Jerusalem, Israel)
1. Piotr Sztompka (Jagiellonian University, Poland): From East-Europeans to Europeans - The Shifting Collective Identities and Symbolic Boundaries in the “New Europe´´
2. Yehuda Elkana (Central European University, Hungary): The Shifting Boundary Between the Local and the Universal
3. Gerard Delanty (University of Liverpool, UK): The Idea of Cultural Translations and the Formation of Modernity - The Eurasian Constellation
4. Raymond Boudon (University.of Paris, France): Basic Mechanisms of Moral Evolution - On Durkheim’s and Weber’s Footsteps

Session 7:
17.00-19.30 Round Table: Clashes versus Rapprochement
Chair: Piotr Sztompka (Jagiellonian University, Poland)
1. Donald N. Levine (University of Chicago, USA): To be announced
2. Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA): Counter-Civilization Strains in Axial Age Civilization
3. Luis Roniger (Hebrew University of Jerusalem, Israel): Global Times - Is Representative Democracy the “Only Game in Town´´?
4. Shmuel N. Eisenstadt (Israel Academy of Sciences and Humanities; Hebrew University of Jerusalem, Israel): The Confrontations and Clashes of Modernities


Under the auspices of:
The Hebrew University of Jerusalem
Tel Aviv University
Harry S. Truman Research Institute for Advancement of Peace, Hebrew University of Jerusalem
Institut français -- Ambassade de France en Israël
בהשתתפות: