כתובות מלכי אשור -<BR>היסטוריה, היסטוריוגרפיה ואידאולוגיה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כתובות מלכי אשור -
היסטוריה, היסטוריוגרפיה ואידאולוגיה

יום עיון לכבוד פרופ´´ חיים תדמור בהגיעו לגבורות
מועד האירוע: 20/11/2003
הרשמה לאירוע: יום חמישי, כ´ה במרחשוון תשס´ד
התכנית:

9.30 התכנסות

10.00 מושב ראשון
פתיחה פרופ´´ נדב נאמן
יו´´ר ד´´ר נתן וסרמן

פרופ´´ פיטר משיניסט
The Emergence of Epic in the Middle Assyrian Period
פרופ´´ מרדכי כוגן
כתיבה ועריכה, העתקה ומסירה בכתובות אשורבניפל: על מלאכת הסופר המלכותי
פרופ´´ אביגדור הורוביץ
דמותו של המלך בתיאורי הבנייה בכתובות מלכי אשור

11:45 הפסקת קפה

12:15 מושב שני
יו´´ר ד´´ר נילי ואזנה

פרופ´´ שיגאו ימאדה
היסטוריה ואידאולוגיה בכתובות שלמנאסר השלישי
פרופ´´ ישראל אפעל
אסרחדון, מצרים ושובריה: פוליטיקה ופרופגנדה

הפסקת צהריים

14:30 מושב שלישי
יו´´ר ד´´ר ויין הורוביץ

אלחנן וייסרט
מיליטנטיות בימי שלום יחסי
ד´´ר טלי אורנן
הגלגל המכונף - סמל של ראשי הפנתאון באימפריה האשורית
פרופ´´ נדב נאמן
כתובות מלכי סוחו בראי ההיסטוריוגרפיה האשורית

16:00 הפסקת קפה

16:30 מושב רביעי
יו´´ר פרופ´´ ישראל אפעל
פרופ´´ חיים תדמור
תולדות החוג לאשורולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים
בהשתתפות: