רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד פרופ´ מאיר קיסטר

במלאות לו תשעים שנה
מועד האירוע: 20/01/2004
מקום האירוע: בשעה 18.00, בבית האקדמיה

קבלת פנים בתום ההרצאות
הרשמה לאירוע: יום שלישי, כ´ו בטבת תשס´ד
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בשיתוף
המכון ללימודי אסיה ואפריקה
והחוג לשפה וספרות ערבית
באוניברסיטה העברית בירושלים

מתכבדים להזמינכם לערב העיון

ישאו דברים:

פרופ´´ יוחנן פרידמן
דברים לכבוד בעל היובל

פרופ´´ אלה לנדאו-טסרון
האוכלוסייה הבלתי לוחמת בהלכה המוסלמית

פרופ´´ איתן קולברג
דמותו של מוחמד כשהיד

פרופ´´ אורי רובין
לשאלת אחדותו של הקוראן

פרופ´´ מאיר קיסטר

יו´´ר: פרופ´´ שאול שקד

בהשתתפות: