רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון על מחקרים באמצעות מאיצי
סינכרוטרון במדע הישראלי

לרגל חידוש ההסכם עם המרכז האירופי לקרינת סינכרוטרון
מועד האירוע: 19/01/2004
הרשמה לאירוע: יום שלישי, כ´ה בטבת תשס´ד
לרגל חידוש החתימה על ההסכם בין ישראל והמרכז האירופי לקרינת סינכרוטרון ESRF
משעה 9:30 בבוקר.

יוצגו מחקרים של מדענים מישראל המשתמשים בקרינת סינכרוטרון בשטחי מדעי החיים, מדע החומרים, פיזיקה, וכימיה;וכן יוצגו הפעילות המחקרית ב- ESRF ואפשרויות המחקר במתקן.


בתכנית יום העיון:

Prof. R. Comes (ESRF)
Prof. M. Deutsch (Bar-Ilan)
Prof. F. Frolow (Tel-Aviv)
Dr. Y. Golan (Ben-Gurion)
Prof. J. Jortner (Tel-Aviv)
Prof. L. Leiserowitz (Weizmann)
Dr. O. Livnah (Hebrew University
) Prof. M. Paz-Pasternak (Tel-Aviv)
Dr. I. Sagi (Weizmann)
Dr. F. Sette (ESRF)
Prof. D. Shechtman (Technion)
Prof. W.G. Stirling (ESRF)
Prof. J. Sussman (Weizmann)
Prof. A. Yonath (Weizmann)
Prof. J. Ziv (Israel Academy)
Prof. E. Zolotoyabko (Technion)

לפרטים נוספים: ד´´ר יוסי סגל בטל: 5676220- 02

9:00 Get-together

9:30 - 10:00 Opening Session: Greetings
Chair: Prof. Dan Shechtman - Chairman of Natural Sciences, The Israel Academy of Sciences and Humanities


Prof. Jacob Ziv - President, The Israel Academy of Sciences
and Humanities

Prof. Robert Comes - Chairman, ESRF Council

Prof. Joshua Jortner - Tel Aviv University

10:00 - 11:30 Second Session: The European Synchrotron Radiation Facility
Chair: Prof. Dan Shechtman

10:00 - 10:45 The European Synchrotron Radiation Facility: Overview and
examples of Research on Materials Science
Prof. William G. Stirling - Director General, ESRF

10:45 - 11:30 Scientific Opportunities and Future Perspectives at the ESRF
Dr. Francesco Sette - Research Director, ESRF


Coffee

11:50 - 13:00 Third Session: Scientific Activity in Israel: Materials
Chair: Prof. Moshe Paz-Pasternak - Tel-Aviv University

11:50 - 12:25 Stroboscopic X-Ray Diffraction and Imaging of Fast Periodic
Processes in Crystals
Prof. Emil Zolotoyabko - Technion

12:25 - 13:00 In-situ GIXD Studies of Semiconductor Nanocrystal Deposition
on Ultrathin Conducting Polymer Templates at the Air-Solution Interface
Dr. Yuval Golan - Ben-Gurion University


Lunch

13:45 - 14:30 Fourth Session: Israel Future scientific activity at the ESRF
Chair: Prof. Dan Shechtman


How to Write a Successful Proposal for ESRF
Discussants:
Prof. Leslie Leiserowitz - The Weizmann Institute of Science
Dr. Francesco Sette - ESRF
Prof. William G. Stirling - ESRF
Prof. Joel Sussman - The Weizmann Institute of Science
Prof. Emil Zolotoyabko - Technion14:30 - 16:50 Fifth Session: Scientific Activity in Israel: Biology
Chair: Prof. Joel Sussman - The Weizmann Institute of Science


14:30 - 15:05 The Spectacular Ribosomal Architecture: Functional and
Medical Aspects
Prof. Ada Yonath - The Weizmann Institute of Science

15:05 - 15:40 From Synchrotron Radiation and Quantum Mechanics to Plant
Photosystem
Prof. Felix Frolow - Tel Aviv University

15:40 - 16:15 Dynamic X-ray Absorption Studies of Matrix Metalloproteinases:
Application to Design of Novel Inhibitors
Dr. Irit Sagi - The Weizmann Institute of Science

16:15 - 16:50 Structural Elements Responsible for Conversion of Streptavidin
to a Pseudo Enzyme
Prof. Oded Livnah - The Hebrew University


16:50 Concluding Remarks

Prof. Willam G. Stirling
Prof. Moshe Deutsch


בהשתתפות: