רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאת אורח של פרופ´ אנטוניו פנינו
מאוניברסיטת בולוניה-ראוונה

ירצה על
Astral Kingship between Iran
And the Byzantine Empire
מועד האירוע: 18/01/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה

התכנסות בשעה 18:30


הרשמה לאירוע: יום ראשון, כ´ד בטבת תשס´ד
יו´´ר: פרופ´´ שאול שקד
בהשתתפות: