רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון בנושא זיוף עתיקות

מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
ורשות העתיקות
מועד האירוע: 24/03/2004
הרשמה לאירוע: יום רביעי, ב´ בניסן תשס´ד
17:00 - 17:10 דברי פתיחה
פרופ´´ ב´´ז קדר, יו´´ר החטיבה למדעי הרוח
באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

17:10 - 17:40 זיוף עתיקות - מניעים, היסטוריה וסכנות
ד´´ר עוזי דהרי, רשות העתיקות


17:40 - 18:00 זיוף עתיקות - הסיפור האמיתי
מר אמיר גנור, רשות העתיקות


18:00 - 18:20 ההבדל האסתטי בין הזיוף למקור מנקודת מבט פילוסופית
ד´´ר אלון חסיד, האוניברסיטה העברית בירושלים

18:20 - 18:50 שיטות לבדיקות אותנטיות של ממצאים ארכיאולוגיים באמצעים מיקרוסקופיים ואחרים
פרופ´´ יובל גורן, אוניברסיטת תל-אביב

18:50 - 19:10 זיופים בעתיקות - ההיבט המסחרי
מר גדעון ששון, ששון עתיקות, ירושלים

19:10 - 19:40 ההיבט המשפטי בזיוף עתיקות
עו´´ד יורם ברסלע, היועץ המשפטי לרשות העתיקות

19:40 - 20:00 פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים


נא אשרו את השתתפותכם בטלפון
רשות העתיקות - 02-6204605
בהשתתפות: