רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

האקדמיה והממשל לקידום המדע - האתגר המשותף

כינוס מיוחד באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

בהשתתפות נשיאי 4 אקדמיות לאומית למדעים מהעולם
התקיים ב- 17 - 18 במאי 2004,בירושלים
מועד האירוע: 17/05/2004
הרשמה לאירוע: כ´ו באייר תשס´ד
כינוס חשוב ומאתגר יתקיים בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בהשתתפות נשיאי אקדמיות מהמובילים בעולם המערבי.
בכינוס ייסקרו יחסי האקדמיה והממשל בעולם המערבי ובמדינת ישראל.
יידונו האפשרויות והדרכים לפעולה למען קידום המדע, ברמה הלאומית והבין-לאומית בתנאים כלכליים ופוליטיים מורכבים. יוצגו מודלים לפעולה משותפת בנושאי מו´´פ ותעשייה, תפקיד אוניברסיטאות המחקר בתרומה ייחודית לחברה, פיתוח מדיניות בסוגיות עתידיות וחדשניות (כשיבוט וביו-אתיקה), אוריינות מדעית וחינוך למצוינות מדעית.

בכינוס משתתפים נשיאי האקדמיות למדעים:
נשיא האקדמיה הלאומית האמריקנית למדעים, פרופ´´ ברוס אלברטס
נשיא האקדמיה הלאומית הצרפתית, פרופ´´ אטיאן-אמיל בוליו
נשיא ארגון האקדמיות הכל-אירופיות ((ALLEA והנשיא היוצא של האקדמיה המלכותית ההולנדית, פרופ´´ פיטר דרנט
הנשיא היוצא של האקדמיה המלכותית השוודית, פרופ´´ יאן קרלסון
ונשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פרופ´´ יעקב זיו

וכן ראשי הממשל בישראל: שרהתמ´´ת, שר המדע והטכנולוגיה, השרה לקליטת העליה, יור´´י הוועדות החינוך והמדע בכנסת, ראשי מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, המועצה וחברי האקדמיה הישראלית תעשיינים ומדענים בכירים . (פירוט השמות המשתתפים בתכנית).

תאור ומטרה
המדע והטכנולוגיה תופסים נתח הולך וגדל של התקציב הלאומי ונחשבים לאחד הגורמים המכריעים בתחרות כלכלית בין-לאומית, הכינוס עוסק בהשלכות, האתגרים וההזדמנויות הנובעים מסביבה חדשה זו ובהשפעתם על יחסי הגומלין בין האקדמיה לבין הממשל. בכינוס מועלות שאלות באשר לדרך הטובה ביותר לאזן בין חופש אקדמי, מימון המחקר הבסיסי על ידי הציבור והציפייה לתמורה לחברה? תוצג הסוגיה של מקומם ותפקידם של איגודי מדענים אובייקטיביים ואוטונומיים,כגון האקדמיות הלאומיות למדעים, ברמת-על של קביעת מדיניות המדע הלאומית. ידונו בצורך לשמירה על אוטונומיה זאת וכיצד התמודדו בסוגיה זו במדינות אחרות בעולם המערבי.


בשל סידורי הביטחון הנדרשים יש לאשר השתתפותך אצל גב´´ רות חנוכה (אנא - הרשמו עם שמכם מאיות במלואו ב א נ ג לי ת )*
בטל. 02-5676200, דוא´´ל ruth@academy.ac.il או בפקס 02-5666059
(חניה בחניון תיאטרון ירושלים).


התכנית:

Monday May 17
13:00-13:30 Registration and Coffee

Session I
13: 30-15:20

The Academy-Government Relationship: Differing Models of Cooperation

• Role of National Academies in the Science System and Beyond
• Relationships with Other National Actors
• Balancing Autonomy, Responsibility and Responsiveness
• National Experiences, Experiments and Future Challenges

Co-chairpersons: Prof. Pieter Drenth and Prof. Ephraim Katzir
Opening Comments: Government Representative (tbc)
Presentations: Prof. Bruce Alberts, Prof. Emile-Etienne Baulieu, Prof. Janne Carlsson, Prof. Pieter Drenth, Prof. Jacob Ziv

15:20-15:40 Coffee Break

Session II
15:40-17:30

Bringing Science to Society: The Role of National Academies and Governments

• Enhancing Public Appreciation of Science
• Enhancing Science Education
• Science’s Contributions and Responsibility to Society

Co-chairpersons: Prof. Bruce Alberts and Prof. Haim Harari
Opening Comments: Government Representative (tbc)
Presentations: MK Ilan Shalgi, Prof. Victor Lavy, Prof. Dan Shechtman


Evening
Reception (By invitation, only.)
By the President of the State, Mr. Moshe Katzav,
at the Presidential Residence


Festive Dinner (By invitation, only.)
Greetings: Minister Tzipi Livni, Prof. Aharon Barak, Prof. Bruce Alberts


Tuesday May 18
8:30-9:00 Arrival and Coffee

Session III
9:00-10:30

Promoting the Entire R&D Spectrum The Role of Academies and Governments

• Basic Research, Strategic Research and Advanced Technology
• Cooperation with Industry
• Society’s Investment in and Payback from Research

Co-Chairpersons: Prof. Janne Carlsson and Prof. Ada Yonat
Opening Comments: Minister Ehud Olmert
Presentations: Mr. Amir Elstein, Dr. Irit Pinchasi


10:30-11:00 Coffee Break

Session IV
11:00-12:30

Governments and Academies: Facing New Issues and Uncertainty Together

• Experiences with Specific New Issues: Biotechnology, Stem Cells and Genetically Modified Foods
• Intellectual Property Rights and Scientific Cooperation
• Science and Security
• Changing Roles and Modalities. Globalism and the InterAcademy Council

Co-Chairpersons: Prof. Etienne-Emile Baulieu and Prof. Joshua Jortner
Opening Comments: Minister Eliezer (Moodi) Sandberg
Presentations: Prof. Pieter Drenth, Prof. Hanoch Gutfreund, Prof. Michel Revel


Concluding Comments by the National Academy Presidents

Presentations: Prof. Bruce Alberts, Prof. Emile-Etienne Baulieu, Prof. Janne Carlsson, Prof. Pieter Drenth, Prof. Jacob Ziv


___________________________
R.S.V.P. required.

בהשתתפות: