רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

טקס הענקת מלגות רופא-חוקר

לשנת תשס´´ד - 2004
מטעם קרן בת-שבע דה רוטשילד
ביום שלישי, ג´´ בתמוז תשס´´ד (22 ביוני) בשעה 17:30
מועד האירוע: 22/06/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה

חניה ליד תיאטרון ירושלים
נא לאשר השתתפות בטלפון 02-5676236
הרשמה לאירוע: יום שלישי, ג´ בתמוז תשס´ד
בתכנית

17:30 קבלת פנים
18:00 דברי פתיחה
יו´´ר- פרופ´´ יעקב זיו - נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
פרופ´´ אבי ישראלי - מנכ´´ל משרד הבריאות

18:10
המחקר הרפואי כמנוף לצמיחה כלכלית (מבט לעתיד) - לאישור
פרופ´´ רמי רחמימוב - מדען ראשי, משרד הבריאות
מלגות רופא-חוקר
פרופ´´ רות ארנון - יו´´ר קרן בת-שבע דה רוטשילד האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

18:30 מקבלי המלגות
ד´´ר דורון אפרמיאן
בית החולים הדסה עין כרם
ד´´ר ישראל ברבש
המרכז הרפואי המשולב ע´´ש חיים שיבא
ד´´ר יורם עציון
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
בהשתתפות: