רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ההרצאה השנתית לזכר פרופ´ שלמה פינס

הרצאתו של פרופ´´ א´´א עברי -
משוט בשערי הנפש של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים
מועד האירוע: 07/06/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה

הפסקה וכיבוד בשעה 19:30
התחלת ההרצאה בשעה 20:00
הרשמה לאירוע: יום שני, י´ח בסיוון תשס´ד
ההרצאה לזכר שלמה פינס
במלאות ארבע-עשרה שנים למותו

לאחר ההרצאה לזכר שלמה פינס הרצאת אורח
לציון הופעתו של הספר:
הביאור האמצעי של אבן רשד לספר הנפש לאריסטו
ההדיר אברהם אריה עברי

פרופ´´ שמואל הרווי
מאוניברסיטת בר-אילן

ירצה על

המורשת העברית של אבן רשד:
חשיבות התרגומים העבריים של פירושיו לאריסטו
בהשתתפות: