רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון בנושא רמלה הקדומה

רשות העתיקות
בשיתוף עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מועד האירוע: 17/06/2004
מקום האירוע: בשעות 17:30- 20:30
הרשמה לאירוע: יום חמישי, כח´ בסיוון תשס´ד
פתיחה ודברי ברכה

פרופ´´ בנימין זאב קדר, יו´´ר החטיבה למדעי הרוח
באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

18:10
החפירות הראשונות ברמלה

פרופ´´ מרים רוזן איילון, האוניברסיטה העברית בירושלים

18:30
מיפוי האתרים והחפירות הארכיאולוגיות ברמלה

מר אורן שמואלי, רשות העתיקות

18:45
חפירות חדשות מדרום למסגד הלבן

ד´´ר גדעון אבני, גב´´ חגית טורגה, מר יובל ברוך,

רשות העתיקות

19:15
אמת המים לרמלה

מר אמיר גורזלזני, רשות העתיקות

19:30
רמלה: עדותם של צילומי אוויר מימי מלחמת העולם הראשונה

פרופ´´ ב´´ז קדר, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

19:45
קרמיקה מחפירות רמלה

גב´´ מרים אבישר, רשות העתיקות

20:00
מכלולי זכוכית מחפירות רמלה

גב´´ יעל גורין- רוזן, רשות העתיקות

20:15
דברי סיכום

פרופ´´ מרים רוזן- איילון, האוניברסיטה העברית בירושלים
בהשתתפות: