רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב לזכרו של פרופ´ יעקב ל´ טלמון ז´ל

הרצאתו של פרופ´´ משה צימרמן, האוניברסיטה העברית
יום זיכרון כפול: הרצל הציוני ומאר האנטישמי
מועד האירוע: 09/11/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
רח´ ז´בוטינסקי 43, ירושלים


הרשמה לאירוע: יום שלישי, כ´ה בחשוון תשס´ה
מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
והאוניברסיטה העברית בירושלים - החוג להיסטוריה

בתכנית:
דברי פתיחה: פרופ´´ גבריאל הרמן, ראש החוג להיסטוריה

הענקת פרס אריאלי
הענקת פרסי טלמון לתלמידים מצטיינים בהיסטוריה

הרצאתו של פרופ´´ משה צימרמן, האוניברסיטה העברית
יום זיכרון כפול: הרצל הציוני ומאר האנטישמיכיבוד קל בשעה 18:00

פרטים נוספים במזכירות החוג להיסטוריה 5883764 - 02
בהשתתפות: