רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום מידע על התכנית המדעית של האיחוד האירופי לקידום נושאים חדשניים ומתפתחים במחקר

בשיתוף האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, קרן ביכורה ונציג הנציבות האירופית המטפל בתכנית
מועד האירוע: 21/12/2004
מקום האירוע: בבית האקדמיה
כיכר אלברט איינשטיין,
רח´ ז´בוטינסקי 43, ירושלים

משעה 10:00 עד 13:00
(התכנסות בשעה 09:40)
הרשמה לאירוע: יום שלישי, ט´ בטבת תשס´ה
INFO DAY on NEST
NEW AND EMERGING SCIENCE AND TECHNOLOGY


האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, הקרן הלאומית למדע וISERD - יוזמים ´´יום-מידע´´ בתכנית NEST (התכנית המדעית של האיחוד האירופי לקידום נושאים חדשניים ומתפתחים במחקר) בשיתוף נציג הנציבות האירופית המטפל בתכנית. מוזמנים סגני הנשיא למו´´פ, נציגי רשויות המחקר, ומדענים בעלי עניין בתכנית NEST. מוזמנים גם חוקרים אשר הגישו בעבר הצעות ל- NEST. ביום המידע אנחנו מעוניינים להשפיע על הגדלת מספר הפרויקטים הישראליים המוגשים ל NEST וכן לשפר את סיכוייהם להתקבל. תוצג גם תכנית חדשה לדוגמה במסגרת תכניות Pathfinder.

בתכנית:
Mr. Carlos Saraiva Martins, NEST Scientific Officer,
Guest presenter from the European Commission:
הצגה מקיפה של NEST
שאלות תשובות

פרופ´´ רון נעמן, חבר הנהלת תכנית ביכורה: סקירה על תכנית ביכורה
התכנית הישראלית לקידום נושאים חדשניים מתפתחים
התרשמויות מ´´מגיש´´ פרויקט ל NEST ומחבר בוועדת שיפוט


בברכה,
פרופסור פאול זינגר, יו´´ר ההנהלה של תכנית ביכורה, הקרן הלאומית למדע
מרסל שטאון, מנכ´´ל ISERD המנהלת הישראלית לתכנית המסגרת למו´´פ
של האיחוד האירופי
בוב לפידות, מנהל האגף הבין-לאומי, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים


יש לאשר את השתתפות עד ה- 15/12/04 (ראה עמוד 2)
בפקס: 02-566-6059
או בדואר אלקטרוני באמצעות טופסonline- בקובץ ´´WORD´´ המצורף.
בהשתתפות: