רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

הרצאת אורח:
פרופ´ יעקב בלידשטיין

ביום שלישי, ט´´ו באייר תשס´´ה (24/5/05)
בבית האקדמיה.
מועד האירוע: 24/05/2005
מקום האירוע: בבית האקדמיה
הרשמה לאירוע: יום שלישי, ט´ו באייר תשס´ה
מהמזבח לבימה: לגלגולן של הקפות

אוניברסיטת בן-גוריון


יו´´ר: פרופ´´ מרדכי עקיבא פרידמן

התכנסות בשעה 18:00

חניה במגרש ליד תיאטרון ירושלים, רחוב שופן
בהשתתפות: