רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

סדנה במדיניות מדע

בנושא:
קווים למדיניות מדע בתחום הביוטכנולוגיה
מועד האירוע: 21/06/2005
מקום האירוע: בבית האקדמיה.
הרשמה לאירוע: יום שלישי, יד´ בסיון תשס´ה
מרצה:
פרופ´´ חיים אביב
יו´´ר חברת פארמוס
בהשתתפות: