רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

טקס הענקת מלגות רופא-חוקר
לשנת תשס´ה - 2005

קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל, יזמה את ייסודן של מלגות רופא-חוקר במטרה לאפשר לרופאים צעירים לבצע מחקר רפואי ברמה גבוהה
מועד האירוע: 28/06/2005
מקום האירוע: בבית האקדמיה.
הרשמה לאירוע: יום שלישי, כ´א בסיון תשס´ה

קרן בת-שבע דה רוטשילד, של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, מודה למשרד הבריאות ולמדען הראשי שלו על הסיוע בעשייה זו ובתמיכה במלגה ע´´ש עמירם אלדור ויעקב מצנר.
כן מודה הקרן לממונה על עזבונות לטובת המדינה - האפוטרופס הכללי, משרד המשפטים, על התמיכה במלגה של קרן סמואל מנדל צ´´ודובסקי (The Samuel Mendel Chodowski Fund).
 
בתוכנית:
 
17:30 קבלת פנים
 
18:00 דברי פתיחה
 
יו´´ר- פרופ´´ מנחם יערי
נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
 
פרופ´´ אבי ישראלי
מנכ´´ל משרד הבריאות
 
עו´´ד אראלה ילין
הממונה על עזבונות לטובת המדינה
 
18:10 ´´זמן שמור´´ למחקר הרפואי: למה, כמה ואיך?
 
פרופ´´ רמי רחמימוב מדען ראשי,
משרד הבריאות
 
מלגות רופא-חוקר
 
פרופ´´ יעקב בר-תנא
יו´´ר הוועדה הבוחנת
 
18:30 מקבלי המלגות
 
ד´´ר חוה פרי
המרכז הרפואי תל-אביב ע´´ש סוראסקי
 
ד´´ר אריאל רוגין
המרכז הרפואי רמב´´ם
 
ד´´ר יואל שופרו
בית החולים הדסה עין-כרם
 
18:50 סיום
 
 
בהשתתפות: