רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

כנס לזכרו של פרופ´ רוברטו בקי
לציון עשור לפטירתו

התקיים ביום שני, ט´ בטבת תשס"ו, (9/1/2006)
בבית האקדמיה  
מועד האירוע: 09/01/2006
מקום האירוע: כיכר אלברט איינשטיין
רח´ ז´בוטינסקי 43
ירושלים
הרשמה לאירוע: יום שני, ט´ בטבת תשס´ו

הכנס בחסות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
פורום אירופה באוניברסיטה העברית
ובהשתתפות המכון האיטלקי לתרבות וחברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית


משתתפים:
פרופ´ שמואל נח אייזנשטדט, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מרגלית בז´רנו, האוניברסיטה העברית בירושלים
ארי בראל, הארכיון לתולדות המדע בישראל ע"ש רבקה אשבל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
פרופ´ יהודה גרדוס, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר סימונטה דלה-סטה, המכון האיטלקי לתרבות, שגרירות איטליה, תל-אביב
פרופ´ סרג´ו דלה-פרגולה, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון לתכנון מדיניות עם יהודי
פרופ´ יוסי יהב, האוניברסיטה העברית בירושלים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פרופ´ מנחם יערי, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
פרופ´ שלמה יצחקי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ד"ר שאול כץ, האוניברסיטה העברית ירושלים והארכיון לתולדות המדע בישראל ע"ש רבקה אשבל
פרופ´ מסימו ליוי-בצ´י, אוניברסיטת פירנצה
ענת לייבלר, אוניברסיטת קליפורניה, סן-דייגו
פרופ´ קובי מצר, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ גד נתן, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ משה סיקרון, האוניברסיטה העברית בירושלים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פרופ´ דליה עופר, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ דוד קאסוטו, חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית, ירושלים
פרופ´ אפרים קליימן, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ´ רות קלינוב, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר עוזי רבהון, האוניברסיטה העברית בירושלים

 
תוכנית הכנס:

9:30-9:00 ברכות
יו"ר: פרופ´ מנחם יערי
       פרופ´ יהודה גרדוס
       פרופ´ דליה עופר
       פרופ´ דוד קאסוטו

11:00-9:30 מקורות המחקר על רוברטו בקי ותקופת פעילותו
יו"ר: ד"ר סימונטה דלה-סטה
       ארי בראל - הצגת הארכיון לתולדות המדע בישראל ואוסף בקי
       ד"ר מרגלית בז´רנו - תיעוד בעל פה כמקור משלים לארכיון בקי
       ד"ר שאול כץ - ´חסף אקדמי´ ו´אפקט המייסדים´: רוברטו בקי ויסוד
       הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים, בשנות החמישים

11:30-11:00 הפסקת קפה

13:00-11:30 מורשתו המוסדית של רוברטו בקי
יו"ר: פרופ´ יוסי יהב
       פרופ´ שמואל נח אייזנשטדט - אודות הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית
       פרופ´ משה סיקרון - אודות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
       ד"ר עוזי רבהון - אודות המדור לדמוגרפיה ולסטטיסטיקה של היהודים במכון ליהדות זמננו
 
15:00-13:00 הפסקת צהריים

16:00-15:00 סטטיסטיקה ומדעי החברה בין מדע למדיניות
Statistics and Social Sciences Between Researchand Policy
Chair: Prof. Ruth Klinov

?Prof. Massimo Livi Bacci - Does Italy Need a Population Policy 
Prof. Sergio DellaPergola - Fertility and Population Policies in Israel

Prof. Gad Nathan - The Development of Statistical Policy in Israel           
17:00-16:30 הפסקת קפה

18:30-17:00 סטטיסטיקה (רשמית) ובינוי אומר: רב-שיח
יו"ר: פרופ´ קובי מצר
       גב´ ענת לייבלר
       פרופ´ שלמה יצחקי
       פרופ´ סרג´ו דלה-פרגולה
       פרופ´ אפרים קליימן

 
בהשתתפות: