רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

ערב עיון לכבוד
פרופסור יהודה באואר
במלאות לו שמונים שנה

מדור  לדור  בחקר  השואה והאנטישמיות
מועד האירוע: 21/11/2006
מקום האירוע: כיכר אלברט איינשטיין
רחוב ז´בוטינסקי 43
ירושלים
הרשמה לאירוע: יום שלישי, ל´ במרחשוון תשס´ז
15:45 - 17:00 מושב ראשון
 
פרופ´ חיים אבני, יושב ראש
 
ברכות
פרופ´ ב"ז קדר, יו"ר החטיבה למדעי הרוח
            פרופ´ דליה עופר, ראש המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית
           
           
פרופ´ ירחמיאל כהן
מקומה של השואה בהיסטוריוגרפיה היהודית בעת החדשה
 
פרופ´ דינה פורת
הגדרות של אנטישמיות וגלגוליהן  1879 - 2005
 
 
 
הפסקת קפה
 
 
17:30 - 19:45 מושב שני
 
פרופ´ ישראל גוטמן, יושב ראש
 
פרופ´ דליה עופר
בריאות ובריאות הציבור בגטאות מזרח אירופה
 
ד"ר דוד זילברקלנג
מבצע ריינהרט בפרספקטיבות יהודיות וגרמניות
 
ד"ר רוברט רוזט
התייחסות המפקדים ליהודי פלוגות העבודה: מגישה רצחנית לגישה דאגנית
 
פרופ´ חנה יבלונקה
שחקני המשנה: המזרחיים והשואה
 
פרופ´ יהודה באואר
הערות סיכום ותגובות
בהשתתפות: