רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

תנועות דתיות ותמורות דתיות ביהדות, בנצרות ובאסלאם

כינוס בין-לאומי יתקיים בימים שלישי עד חמישי, י"ט עד כ"א בטבת תש"ע (5-7.1.2010) בבית האקדמיה
מועד האירוע: 05/01/2010
הרשמה לאירוע: ימים שלישי-חמישי, יט-כא בטבת תשע
Tuesday, January 5, 2010

10:00-12:45

Chairperson: Guy G. Stroumsa

Opening remarks: Menahem Yaari

Christoph Markschies, Does It Make Sense to Speak about a Hellenization of Christianity in Antiquity?

Shaul Shaked, Jews, Christians and Mandaeans in Sasanian Babylonia
 

14:00-17:00

Chairperson: Mushirul Hasan

Sara Sviri, Mysticism and Asceticism in Early Islam: Terms, Definitions and Processes Revisited

Moshe Idel, The Emergence of 18th-Century Hasidism as a Mystical Revivalist Movement

Shmuel Noah Eisenstadt, Some Comparative Observations of the Contemporary Religious Scene
 

Wednesday, January 6, 2010

9:30-12:30

Chairperson: Christoph Markschies

Michael Heyd, From Total Depravity to Limited Autonomy: Reflections on One Transformative Potential of Protestantism

Ulinka Rublack, Materialising the Word: Materialising Religion in the German Reformation

Yosef Kaplan, Confessionalization, Discipline and Religious Authority in the Early Modern Western Sephardi Diaspora

 
14:00-16:00

Chairperson: Mordechai Akiva Friedman

Vered Noam, The Emergence of Rabbinic Culture from the Perspective of Qumran

Michael Fishbane, From Exegetical Midrash to Rabbinic Epic: Some Liturgical Formations of Cultural Memory

 
Thursday, January 7, 2010

9:30-12:30

Chairperson: Etan Kohlberg

Benjamin Z. Kedar, Revisiting the Crusade Idea
 
Sabine Schmidtke, The Zaydı Reception of Mu´tazilı Thought: Taj al-Dın al-´Ansı (d. 667/1268) and His Kitab al-Mahajja al-bayda fı usul al-dın

Yohanan Friedmann, Conversion, Apostasy and Excommunication in the Islamic Tradition

 
14:00-16:00

Chairperson: Yohanan Friedmann

Mushirul Hasan, Interpreting Islam and Modernism: Purdah, Polygamy and Women’s Rights

Zeev Maghen, Can Religion Be Revolutionary? Iranian Shı´ism after 1979


בשל מגבלת מקום יש לאשר השתתפות אצל גב´ רות חנוכה, טל´: 02-5676200; טופס יצירת קשר
 
 להורדת קובץ כרזת הארוע >>
 
 
בית האקדמיה
כיכר אלברט איינשטיין
רח´ ז´בוטינסקי 43, ירושלים 
בהשתתפות: