רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

סימפוזיון ג´יימס פרנק ומפגש עם שרת המדע של גרמניה

המרצים: פרופ´ עוזי אבן , פרופ´ רפאל ד´ לוין, פרופ´ יהושע יורטנר,
Prof. Wolfgang Zinith, Prof. Joachim Sauer  and Prof. Ingolf V. Hertel  (יו"ר)
מועד האירוע: 17/11/2008
הרשמה לאירוע: יום שני, יט במרחשוון תשסט
בהשתתפות: