רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

European Mobility Conference
יום עיון בנושא: תכניות ניידות חוקרים - החזרת מדענים לאירופה, וגם לישראל

בשיתוף עם נציגי ISERD והאיחוד האירופי ובהשתתפות: סגני נשיא למו"פ, ראשי רשויות מחקר ועוד
מועד האירוע: 01/12/2008
הרשמה לאירוע: יום שני, ד בכסלו תשסט
בהשתתפות: